Kosten en vergoedingen

Tarieven Massagetherapie of een Ademsessie ( als onderdeel van de Massagetherapie) :

Massagetherapie / Ademsessie (75 minuten) € 75 euro 

De eerste behandeling duurt 90 minuten, maar kost hetzelfde. Eventueel kan in overleg gekozen worden voor een korter of langer consult. De kosten worden dan in overleg aangepast. Voor Massagetherapie geldt dat er een cyclus van minimaal 3 sessies wordt afgesproken.

Vergoedingen

Veel zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de Massagetherapie wanneer je aanvullend verzekerd bent. Kijk bij je verzekeringsvoorwaarden of kijk op de website van LVNT voor de vergoedingen.

Je hoeft niet jouw eigen risico aan te spreken en je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig al is het wel fijn om jouw huisarts te informeren dat je onder behandeling bij mij bent. Soms wordt ook vergoed vanuit het PGB ( Persoonsgebonden Budget).

Tarieven overige Massages;

Ontspanningsmassage ( 60 minuten); € 55 euro

Ontspanningsmassage  ( 75 minuten); € 69 euro

Ontspanningsmassage ( 90 minuten); € 82,50 euro

Tarieven Natuur-Wandelcoaching;

Coaching 60 minuten ; € 50 euro

Coaching 75 minuten ; € 62,50 

Coaching 90 minuten ; € 75 euro

Ontspanningsmassage en een sessie Natuur-Wandelcoaching vallen niet onder de Zorgverzekering. 

Graag voor de massagebehandelingen zelf 2 badlakens meenemen die uw hele lichaam bedekken tijdens de behandelingen.

 Bel voor een afspraak; 06-12670330

Lidmaatschap beroepsorganisaties

Betaling

Behandelingen worden bij mij altijd contant afgerekend of met een bankoverschrijving( je kunt dus niet pinnen) .

Afspraken afzeggen

- Afspraken die 24 uur van tevoren worden afgezegd zijn kosteloos.

- Afspraken die binnen 24 uur van de afgesproken tijd worden afgezegd worden voor 50% van het totaalbedrag berekend.

- Afspraken die niet worden afgezegd worden voor 100% doorberekend aan de cliënt.

Plan zorgvuldig uw afspraken. 

Voorwaarden

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de LVNT en de RBCZ

 

UW PRIVACY/ AVG Wetgeving 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.